Novinky

Aká je stratégia rastu B+N na českom a slovenskom trhu?

Je to necelých 9 mesiacov, čo B+N získala podiely ISS Group v strednej a východnej Európe, vrátane českých a slovenských spoločností, na ktoré dohliadate. Bola integrácia dokončená? Ako zmena vlastníctva ovplyvnila podnikanie?

Zmena vlastníctva a následná integrácia nie je nikdy jednoduchý proces. S radosťou však môžem povedať, že v našom prípade bola integrácia celkom hladká a rýchla. Kľúčová kontrola, procesy a systémy boli implementované v našich krajinách do konca roku 2021. Niektoré časti integrácie prirodzene pokračujú a ešte nejaký čas budú pokračovať, keďže organizácie sa vyvíjajú a odrážajú neustále sa meniace potreby podnikateľského prostredia.

Zmena vlastníctva pozitívne ovplyvnila naše podnikanie. Ako súčasť ISS sme boli silným globálnym dodávateľom FM služieb so všetkými pozitívami aj negatívami, avšak dva a pol ročné obdobie neistoty, odkedy ISS na konci roku 2018 oznámila svoj zámer odpredať náš región, nám na trhu dosť výrazne ublížili.

Preto sa nám veľmi uľavilo, že proces odpredaja je ukončený a teraz máme silného vlastníka s ašpiráciou na rast a ďalší rozvoj. Ako súčasť skupiny B+N sme stále silným regionálnym hráčom na našich trhoch s väčšou flexibilitou pri implementácii nových stratégií a poskytovaní služieb našim zákazníkom.

Aká je stratégia rastu B+N na českom a slovenskom trhu?

B+N chce agresívne zaútočiť na lokálne trhy a znovu vstúpiť do niektorých trhových segmentov, ktoré sme v minulosti opustili. Našou stratégiou je ponúkať výnimočnú úroveň kvality služieb za konkurencieschopnú cenu. Ako súkromná spoločnosť máme veľmi štíhlu organizačnú štruktúru, ktorá nám umožňuje byť efektívni a rýchli z hľadiska rozhodovania a výkonu.

Zároveň sa chceme správať ako spoločensky zodpovedná „fair trade“ spoločnosť s neustálym zameraním na dodržiavanie predpisov, transparentnosť, zdravie a bezpečnosť a životné prostredie.

Ako COVID-19 zahŕňa podnikanie v oblasti správy budov? Aké sú hlavné trendy poháňajúce rast ?

COVID-19 mal určite vplyv na podnikanie v oblasti facility managementu. Predovšetkým v upratovacích službách sú vyššie požiadavky na špeciálne čistiace činnosti, pretože je potrebné použiť dezinfekciu a efektívnejšie metódy čistenia. V dôsledku toho, napriek marginálnemu poklesu príjmov v kancelárskych a maloobchodných segmentoch, COVID-19 spôsobil zvýšenie výnosov a marží.

Pandémia presunula dôraz na zdravie a bezpečnosť vo všetkých aspektoch nehnuteľností. Spôsobilo to nejaké zmeny v tom, aké typy služieb vaši klienti požadujú ?

Musíte to rozdeliť podľa segmentov trhu a typu služieb.

Nemocnice, kde je kvalitné upratovanie kľúčom k zdravému životnému prostrediu, požadovali doplnkové upratovacie služby, rovnako ako segmenty automotive, či priemysel, kde boli zdravie a bezpečnosť kľúčom k udržaniu výroby.

Ostatné segmenty ako maloobchod a kancelárie naopak žiadali zníženie frekvencie upratovania alebo upratovania vo všeobecnosti.

Technická údržba alebo bezpečnostné služby zvyčajne neboli príliš ovplyvnené.

B+N sa výrazne zameriava na automatizáciu a robotizáciu v sektore facility managementu. Čo môžete povedať o inováciách, ktoré spoločnosť v súčasnosti implementuje a na ktorých pracuje?

Naša spoločnosť má oddelenie výskumu a vývoja v Maďarsku, kde vyvíja inovatívne automatizačné riešenia, ako sú autonómne priemyselné čistiace roboty, UV dezinfekčné zariadenia a iné.

Nedávno sme podpísali novú zmluvu o upratovaní s pražským letiskom Václava Havla od januára 2022 a zámerom je teraz implementovať tam napríklad upratovacieho robota. Podobnú aktivitu plánujeme aj vo výrobnom závode Jaguar Landover v Nitre.

Property Forum