Upratovanie v zdravotníctve

OTÁZKA ČISTEJ DÔVERY!

UPRATOVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

upratovanie nemocníc, polikliník a rehabilitačných inštitúcií, komplexné čistenie a dezinfekcia vysokorizikových hygienických priestorov (napr. operačných sál, laboratórií); upratovanie a čistenie priestorov klasifikovaných podľa GMP

PRED ZAHÁJENÍM VÝKONU VYPRACUJEME HYGIENICKÝ PLÁN. POMOCOU VLASTNÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ZABEZPEČUJEME KVALITNÚ SLUŽBU.

NÁŠ SYSTÉM DEZINFEKCIE

povrchová dezinfekcia v miestnostiach s obmedzenou atmosférou; eliminácia choroboplodných zárodkov na potenciálne kontaminovaných povrchoch; prevencia, konečná dezinfekcia, eliminácia závažnejšej kontaminácie; účinnosť, rýchlosť, ekologické postupy

NAŠE TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

dokonalá rovnováha v zdravotníckych zariadeniach všetkých typov; ochrana pred choroboplodnými zárodkami; udržanie nákladov na požadovanej úrovni, výrazné zníženie pravdepodobnosti vzniku infekcií; optimalizácia dezinfekčných postupov a výsledkov; priebežné školenie upratovacích pracovníkov

OBLASŤ S VYSOKÝM RIZIKOM

oblasti s vysokým rizikom infekcie; operačné sály a ich servisné miestnosti (napr. chirurgia, pôrodnica); vysokorizikové lekárske a opatrovateľské oddelenia (napr. novorodenecké oddelenia, jednotky intenzívnej starostlivosti, kardiológia); vysokorizikové servisné oddelenia (napr. sterilizátory, transfúzne oddelenia, lekárne, laboratóriá, patológia, pitevňa)

MÁME ROZSIAHLE A DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI!

  • oblasti všeobecnej starostlivosti o pacientov v ústavnej starostlivosti (napr. nemocničné izby, oddelenia ošetrovateľskej starostlivosti, kúpele, stravovanie, terapeutické jednotky) – diagnostické oblasti (laboratóriá, vyšetrovacie miestnosti) – oblasti ambulantnej starostlivosti (napr. kliniky, vyšetrovacie zariadenia, prezliekacie kabínky)
  • špeciálne oblasti s vysokým rizikom infekcie, kde je obzvlášť vysoké riziko šírenia choroboplodných zárodkov vyžadujúce špeciálne dezinfekčné prostriedky (napr. izolačné oddelenia, infekčné oddelenia, samotky)

KONTAKTUJTE NÁS!