9 DÔVODOV PREČO SI NÁS VYBRAŤ

  • TRANSPARENTNOSŤ - automatizované, ľahko auditovateľné a pravidelne kontrolované procesy
  • SYSTÉM JEDNÉHO KONTAKTU - operatívna komunikácia prostredníctvom jednej osoby
  • PODPORA RIADENIA - optimalizácia zmluvných vzťahov a procesov
  • ODBORNÉ PORADENSTVO - v technickej oblasti
  • KVALITA ĽUDSKÝCH ZDROJOV - pre akúkoľvek prácu vyberáme najvhodnejšieho a motivovaného zamestnanca, predovšetkým z vlastných zdrojov
  • STABILITA ĽUDSKÝCH ZDROJOV - stojíme za našimi zamestnancami, z čoho vyplýva nízka fluktuácia
  • MOBILNÉ PRACOVNÉ SKUPINY - zvyšujú efektivitu našich správcov a technikov
  • ŠPECIALIZOVANÁ INŽINIERSKA PODPORA - pre plnenie konkrétnych úloh v tejto oblasti
  • SERVISNÝ TÍM - podporuje naše aktivity prostredníctvom našich partnerov a subdodávateľov
FMnewsroom.com

obchodné novinky vo Facility managemente a správe nehnuteľností vybrané spoločnosťou B+N

Sme odborníci na facility management. Je pre nás nevyhnutné udržiavať naše odborné znalosti aktuálne, poznať trendy a smerovanie nášho odvetvia, aby sme ich mohli ako prví integrovať do našich prevádzok.

Ako popredná spoločnosť v oblasti facility managementu v strednej a východnej Európe máme za cieľ deliť sa o tieto znalosti s našimi klientmi, preto sme vytvorili náš spravodajský portál v anglickom jazyku fmnewsroom.com.

Na tejto stránke pre vás zhrnieme najlepšie obchodné novinky. V rubrike FM PRIEMYSELNÉ NOVINKY píšeme o hráčoch FM a PM priemyslu a zmenách na trhu. Novinky z nášho firemného života nájdete v ponuke B+N FIREMNÉ NOVINKY. V časti PERSPECTIVES nájdete novinky o inováciách výskume a vývoji, pre trendy formujúce budúcnosť facility managementu a realitného sektora kliknite na TRENDY & SPRÁVY.

NAŠE ISO CERTIFIKÁTY

ISO 9001:
2015

Systém manažérstva
kvality

ISO 14001:
2015

Systém environmentálneho
manažérstva

ISO 45001:
2018

Systém manažérstva
BOZP

ISO 50001:
2018

Systém energetického
manažérstva

ISO/IEC
27001: 2013

Systém manažérstva
bezpečnosti informácií

ORIENTÁCIA NA ZÁKAZNÍKA NA PRVOM MIESTE

S pomocou vysokokvalifikovaných zamestnancov a certifikovaných subdodávateľov nájdeme riešenie každého problému.

Riešenia na mieru

S pomocou vysokokvalifikovaných zamestnancov a certifikovaných subdodávateľov nájdeme riešenie každého problému.

Transparentný proces

Systém našich pracovných procesov, rovnako ako dodržiavanie finančných, právnych a kontrolných postupov, je pre našich klientov plne transparentný.

Poctivá práca

Naše zmluvné záväzky plníme včas, presne, podľa našich najlepších znalostí a zodpovedným spôsobom. Tým si môžu byť naši zákazníci istí a sústrediť sa na svoju hlavnú oblasť podnikania.

Udržateľnosť

Ochrana životného prostredia je pre nás prioritou, preto je našim cieľom podporovať úsilie našich zákazníkov v oblasti ochrany životného prostredia.

Skupina B+N v číslach

23660 ZAMESTNANCI
491 M Eur* OBRAT
*2023. údaje
17000 ZÁKAZNÍCKE POBOČKY
30 M M2
8 KRAJINY

KONTAKTUJTE NÁS!