9 DÔVODOV PREČO SI NÁS VYBRAŤ

  • TRANSPARENTNOSŤ - automatizované, ľahko auditovateľné a pravidelne kontrolované procesy
  • SYSTÉM JEDNÉHO KONTAKTU - operatívna komunikácia prostredníctvom jednej osoby
  • PODPORA RIADENIA - optimalizácia zmluvných vzťahov a procesov
  • ODBORNÉ PORADENSTVO - v technickej oblasti
  • KVALITA ĽUDSKÝCH ZDROJOV - pre akúkoľvek prácu vyberáme najvhodnejšieho a motivovaného zamestnanca, predovšetkým z vlastných zdrojov
  • STABILITA ĽUDSKÝCH ZDROJOV - stojíme za našimi zamestnancami, z čoho vyplýva nízka fluktuácia
  • MOBILNÉ PRACOVNÉ SKUPINY - zvyšujú efektivitu našich správcov a technikov
  • ŠPECIALIZOVANÁ INŽINIERSKA PODPORA - pre plnenie konkrétnych úloh v tejto oblasti
  • SERVISNÝ TÍM - podporuje naše aktivity prostredníctvom našich partnerov a subdodávateľov

NAŠE ISO CERTIFIKÁTY

ISO 9001:
2015

Systém manažérstva
kvality

ISO 14001:
2015

Systém environmentálneho
manažérstva

ISO 45001:
2018

Systém manažérstva
BOZP

ISO 50001:
2018

Systém energetického
manažérstva

ISO/IEC
27001: 2013

Systém manažérstva
bezpečnosti informácií

ORIENTÁCIA NA ZÁKAZNÍKA NA PRVOM MIESTE

S pomocou vysokokvalifikovaných zamestnancov a certifikovaných subdodávateľov nájdeme riešenie každého problému.

Riešenia na mieru

S pomocou vysokokvalifikovaných zamestnancov a certifikovaných subdodávateľov nájdeme riešenie každého problému.

Transparentný proces

Systém našich pracovných procesov, rovnako ako dodržiavanie finančných, právnych a kontrolných postupov, je pre našich klientov plne transparentný.

Poctivá práca

Naše zmluvné záväzky plníme včas, presne, podľa našich najlepších znalostí a zodpovedným spôsobom. Tým si môžu byť naši zákazníci istí a sústrediť sa na svoju hlavnú oblasť podnikania.

Udržateľnosť

Ochrana životného prostredia je pre nás prioritou, preto je našim cieľom podporovať úsilie našich zákazníkov v oblasti ochrany životného prostredia.

Skupina B+N v číslach

20800 ZAMESTNANCI
430.5 M Eur* OBRAT
*2020. údaje
13940 ZÁKAZNÍCKE POBOČKY
16.55 M M2
7 KRAJINY

KONTAKTUJTE NÁS!