Starostlivosť o zeleň

ZELENÁ CESTA KU KRÁSNEMU PROSTREDIU

NAŠA ZÁKLADNÁ POTREBA JE ŽIŤ V EKOLOGICKY PRIATEĽSKOM PROSTREDÍ A MAŤ NA DOSAH ASPOŇ MALÝ KÚSOK PRÍRODY. TÚTO POTREBU VIEME USPOKOJIŤ VYTVORENÍM DEKORATÍVNEJ ZELENEJ STENY, ZÁHRADY ALEBO VYBAVENÍM INTERIÉRU RASTLINAMI. VYTVORENIE MALÉHO ŽIVÉHO OSTROVA PRÍRODY, ALE I ÚDRŽBA VŠETKÝCH ZELENÝCH PLÔCH SÚ OBLASTI, KDE VÁM MÔŽEME PONÚKNUŤ SVOJE PARTNERSTVO.

Vďaka svojej schopnosti produkovať kyslík nám naše lesy a všetky zelené plochy poskytujú to najdôležitejšie pre naše prežitie. Vedia pohlcovať CO2 a tým čistia vzduch. Sú to miesta podporujúce zdravie a regeneráciu, základné piliere ochrany nášho životného prostredia. Ich estetické a kultúrne účinky a ich prínos k našej osobnej pohode je v našich životoch nenahraditeľný.
Je preto veľmi dôležité, aby využitie rastlín, ktoré tvoria naše zelené plochy, bolo plánovaným a vedomým procesom. O čerstvo zasadené rastliny sa je treba profesionálne starať, aby prosperovali a v maximálnej miere tak plnili svoju úlohu.

Záhradnícke, terénne a lesnícke služby spoločnosti B+N ponúkajú komplexné služby pri realizácii a údržbe zelených plôch.

Svoju prácu robíme profesionálne na základe rozsiahlych odborných skúseností s vhodným strojovým vybavením včas, so zárukou, v prvotriednej kvalite, s vynikajúcim pomerom cena/ výkon a s použitím overených, odolných a certifikovaných materiálov.

NAŠE PRACOVNÉ POSTUPY SÚ OVERENÉ A VYKONÁVANÉ ŠKOLENÝMI PROFESIONÁLMI.

V rámci našej spoločnosti môžu naši vyškolení zamestnanci ďalej zdokonaľovať svoje praktické vedomosti potrebné na kvalitné plnenie úloh v oblasti záhradníctva, terénnych úprav a lesníctva. Príslušné zručnosti môžu získať na teoretických a praktických školeniach vedených našimi supervízormi. Týmto spôsobom zabezpečujeme, aby naši zamestnanci boli pripravení splniť akékoľvek úlohy týkajúce sa záhradníctva, terénnych úprav a lesníctva.

PONÚKAME ŠIROKÚ ŠKÁLU SLUŽIEB LANDSCAPINGU

 • plánovanie, budovanie a renovácie zelených plôch
 • revitalizácie neupravených zelených povrchov
 • údržba parkov a záhrad
 • vnútorná výsadba rastlín – starostlivosť o rastliny
 • dodávka rezaných kvetov
 • plánovanie, inštalácia a servis zavlažovacích systémov
 • kosenie trávy
 • drvenie konárov
 • služby ochrany rastlín
 • chemická likvidácia buriny
 • chemické ošetrenie stromov
 • rúbanie stromov
 • rúbanie stromov s využitím horolezeckej techniky
 • zametanie

KONTAKTUJTE NÁS!