Bezpečnostné služby

Naše bezpečnostné služby sú zamerané na ochranu osôb a majetku tak, aby sa naši zákazníci cítili bezpečne. Vďaka kvalitnému managementu, kontrole kvality, plánovaniu, školeniam a striktnému dodržiavaniu legislatívy sme schopní naplniť očakávania našich zákazníkov.

Ponúkame rad bezpečnostných služieb, ktoré zahŕňajú služby poskytované na jednom pracovisku i na niekoľkých pracoviskách v rôznych regiónoch. Našim cieľom je predísť potencionálnym hrozbám a ochrániť pred nežiaducim konaním v oblastiach, ktoré máme za úlohu chrániť. Spolupracujeme veľmi úzko so zákazníkom, a preto ponúkame flexibilné riešenia šité na mieru, spoľahlivé a trvalo vysoko kvalitné bezpečnostné služby. Staráme sa o to, aby mal zákazník pokryté všetky pracoviská a aby mal k dispozícii všetky bezpečnostné riešenia k maximálnemu zníženiu rizík.

Bezpečnostné služby je možné flexibilne kombinovať s ďalšími službami z našej ponuky a vytvárať tak balík služieb prispôsobený na mieru potrebám klienta. Vďaka integrovanému riešeniu potom jedna oblasť služieb podporuje inú, a je tak zaistená efektivita, optimálne poskytovanie služieb a jeden kontakt pre zákazníka. Napríklad recepčné služby možno ľahko kombinovať s bezpečnostnými službami, kedy zamestnanec plynulo prejde z role recepčného do úlohy strážnika.

V rámci bezpečnostných služieb ponúkame:

  • fyzická ochrana objektov, výkon strážnej služby vrátane psovodov
  • elektronické zabezpečenie objektov
  • bezpečnostné poradenstvo
  • recepčné služby
  • služby monitorovacích centier
  • pohotovostná služba

KONTAKTUJTE NÁS!