Služby

Fit-Out

  • Projektová príprava, poradenstvo a organizácia výstavby
  • Vykonávanie kompletných dokončovacích a interiérových prác pre nové budovy
DETAILY

Catering

  • Zmluvný catering
  • Služby predaja
  • Event catering
  • Zaistenie občerstvenia
  • Vending služby
DETAILY

Bezpečnostné služby

  • Fyzická ostraha
  • Monitoring
  • Technické riešenia
  • Recepčné služby
  • Poradenstvo
DETAILY

Technická správa budov

  • Údržba objektov
  • Údržba areálov
  • Ochrana životného prostredia
  • Energetický management
DETAILY

Upratovanie a hygiena

 • upratovacie služby 24/7
 • implementácia systému upratovania
 • čistenie všetkých typov povrchov
 • systém kontroly kvality a dokumentácia
 • flexibilné balíčky služieb
 • odborné vzdelávanie
DETAILY

Upratovanie v zdravotníctve

 • upratovacie služby 24/7
 • implementácia systému upratovania
 • dezinfekčné služby
 • systém kontroly kvality a dokumentácia
 • flexibilné balíčky služieb
 • odborné vzdelávanie
DETAILY

Facility management

 • facility management
 • stavebné a dodávateľské práce
 • energetický management
 • technická podpora
DETAILY

Starostlivosť o zeleň

 • realizácia a údržba zelených plôch
 • interná výsadba rastlín, starostlivosť o rastliny a dekorácie
 • služby ochrany rastlín
 • výrub stromov, odstraňovanie buriny, odstraňovanie pňov
 • zalesňovanie, výsadba
 • čistenie a rekonštrukcia existujúcich zelených plôch
DETAILY