Počas svojej viac ako dvadsaťročnej existencie sa maďarská spoločnosť B + N Referencia Zrt. rozrástla na poprednú spoločnosť v oblasti facility managementu a svojim zákazníkom poskytuje komplexné služby správy budov. Spoločnosť je už roky stabilným hráčom v rebríčku 500 maďarských spoločností s najvyšším obratom. Za posledné roky sa jej obrat neustále zvyšoval a v roku 2019 dosiahol obrat 36 miliárd HUF a zisk po zdanení 4 miliardy HUF. Medzi jej zákazníkov patria významní predstavitelia maďarského podnikového sektora i verejných inštitúcií. Akvizíciou spoločností ISS v strednej a východnej Európe v roku 2021 sa spoločnosť stala regionálnym poskytovateľom služieb FM s pôsobnosťou v Maďarsku, Českej republike, na Slovensku a v Rumunsku.

Skupina B+N v číslach

1080 ZAMESTNANCI
22 M Eur OBRAT
350 ZÁKAZNÍCKE POBOČKY
350E M2

B + N Referencia Zrt. verí, že automatizácia a robotika budú mať v sektore facility managementu, rovnako ako vo všetkých ostatných oblastiach náročných na pracovnú silu čoraz väčší význam. Preto okrem neustáleho rozvoja svojich služieb kladie veľký dôraz na technologické inovácie. B + N Referencia Zrt. je jedinou spoločnosťou v oblasti Facility managementu v Maďarsku s oddelením výskumu a vývoja.

NAŠE HODNOTY

USILUJEME SA O ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE A LEPŠÍ SVET

V B + N veríme, že každý potrebuje zdravé a životaschopné prostredie, pretože to ovplyvňuje kvalitu jeho života doma aj v práci. Sme odhodlaní urobiť všetko pre to, aby sme to dosiahli a udržali.

CENÍME SI NAŠICH ZÁKAZNÍKOV A
ZAMESTNANCOV

Dodávame včas v súlade s rozpočtom a podľa našich najlepších schopností. Zameranie na zákazníka pre nás znamená, že naše služby sú šité na mieru a flexibilné, naše pracovné procesy sú transparentné a vždy pracujeme s integritou a odhodlaním a preukazujeme úctu všetkým našim zamestnancom. Rešpektovanie manuálnej práce je základnou hodnotou spoločnosti. B + N považuje za svoje spoločenské poslanie zvýšiť povedomie o dôležitosti upratovacích prác a bojovať za ich uznanie.

SME ODBORNÍCI VO FACILITY
MANAGEMENTE

Náš oddaný a zodpovedný tím odborníkov pracuje podľa najvyšších štandardov kvality a poskytuje našim zákazníkom pokoj v neustálom zabezpečovaní služieb.

SPRÁVAME SA AKO ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ

Veríme, že je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sme uchovali hodnoty nášho širšieho prostredia do budúcnosti. Preto neustále zdokonaľujeme naše procesy a metódy, aby sme minimalizovali náš vplyv na životné prostredie. Veríme, že technológiu, ktorú používame, môžeme uplatniť v záujme trvalo udržateľného rozvoja, a preto naše oddelenie výskumu a vývoja pracuje na vývoji robotiky.

TRANSPARENTNÉ A PREHĽADNÉ SLUŽBY

Naše pracovné postupy, finančný, právny a kvalitatívny súlad s predpismi sú pre našich zákazníkov plne sledovateľné.

EFEKTÍVNE RIEŠENIA

Služby facility managementu B + N poskytujú našim zákazníkom efektívne riešenia, či už v oblasti technológií, ľudských zdrojov alebo nákupu a logistiky. V každom prípade sú naše služby prispôsobené našim zákazníkom a poskytujú najvhodnejší rámec pre plodnú spoluprácu.

FINANČNÉ VÝHODY

 • základné informácie poskytované pre controlling v rámci plánovania-riadenia-spätného overovania
 • optimálna alokácia nákladov

TECHNICKÉ RIEŠENIA

 • detailne plánované renovácie a investície
 • optimálne správa majetku a zariadenia
 • plánovanie využitia zariadenia
 • efektívne riadenie energií
 • správa databázy plánov a prevádzkových údajov
 • eliminácia nákladov vďaka sledovaniu a kontrole chýb

RIEŠENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV

 • optimalizácia zamestnancov
 • outsourcing
 • jednotná mzdová politika

RIEŠENIE NÁKUPU A LOGISTIKY

 • Vďaka centralizácii nákupu (rovnaké materiály atď.) je možné dosiahnuť výrazné zľavy a zníženie nákladov.
 • Vďaka centralizácii logistického systému je možné dosiahnuť efektívne zníženie nákladov.

9 DÔVODOV PREČO SI NÁS VYBRAŤ

 • TRANSPARENTNOSŤ - automatizované, ľahko auditovateľné a pravidelne kontrolované procesy
 • SYSTÉM JEDNÉHO KONTAKTU - operatívna komunikácia prostredníctvom jednej osoby
 • PODPORA RIADENIA - optimalizácia zmluvných vzťahov a procesov
 • ODBORNÉ PORADENSTVO - v technickej oblasti
 • KVALITA ĽUDSKÝCH ZDROJOV - pre akúkoľvek prácu vyberáme najvhodnejšieho a motivovaného zamestnanca, predovšetkým z vlastných zdrojov
 • STABILITA ĽUDSKÝCH ZDROJOV - stojíme za našimi zamestnancami, z čoho vyplýva nízka fluktuácia
 • MOBILNÉ PRACOVNÉ SKUPINY - zvyšujú efektivitu našich správcov a technikov
 • ŠPECIALIZOVANÁ INŽINIERSKA PODPORA - pre plnenie konkrétnych úloh v tejto oblasti
 • SERVISNÝ TÍM - podporuje naše aktivity prostredníctvom našich partnerov a subdodávateľov

NAŠE ISO CERTIFIKÁTY

ISO 9001:
2015

Systém manažérstva
kvality

ISO 14001:
2015

Systém environmentálneho
manažérstva

ISO 45001:
2018

Systém manažérstva
BOZP

ISO 50001:
2018

Systém energetického
manažérstva

ISO/IEC
27001: 2013

Systém manažérstva
bezpečnosti informácií