Fit-Out

SPOĽAHLIVOSŤ A KVALITA UŽ OD ZÁKLADOV

Dopyt po väčších alebo technicky zložitejších prácach pochádzal predovšetkým od partnerov obchodnej jednotky Technická prevádzka. Za týmto účelom bola zavedená nová obchodná línia, ktorá dopĺňa existujúci tím odborníkov, ktorý je tiež schopný plniť ďalšie objednávky svojimi nezávislými činnosťami.

Počas našej práce, či už na základe konkrétnej zmluvy alebo našich doplnkových všeobecných zmluvných aktivít, poskytujeme najlepšie odborné zázemie pre úplnú implementáciu a koordináciu investičných procesov pomocou našich vyškolených odborníkov, špecializovaných subdodávateľov a dodávateľských partnerov. Počas realizácie projektov sa staráme o koordináciu na vysokej úrovni v oblasti architektúry, elektrotechniky a stavebníctva, ako aj o objednávanie a dodávku materiálov, ktoré majú byť inštalované.

Riadením fit-out sužieb sa plánované investície realizujú v rámci predstaveného rozpočtu a časového rámca tak, aby plne zodpovedali očakávaniam zákazníka aj príslušným profesionálnym a právnym požiadavkám.

SPOĽAHLIVOSŤ A KVALITA UŽ OD ZÁKLADOV

 • Projektová príprava, poradenstvo a organizácia výstavby
 • Vykonávanie kompletných dokončovacích a interiérových dizajnérskych prác pre nové budovy
 • Spravujeme renováciu celých budov od návrhu po dodávku na kľúč
 • Môžete s nami počítať aj pri významných úpravách, demoláciách a stavbách
 • Okrem iného dodávame:
  • výstavba vnútorných priečok
  • montáž stolárskych a zámočníckych konštrukcií
  • maľovanie
  • inštalácia / renovácia vonkajších a vnútorných dverí a okien
  • kladenie podlahových krytín
  • výstavba / obnova technických stavebných systémov
  • klimatizácia
  • umiestnenie vstavaného nábytku, optimalizácia využitia priestoru

KONTAKTUJTE NÁS!