Novinky

B+N Referencia Zrt. získala Slovinskú pobočku ISS Group

Ďalší významný krok pre spoločnosť v Stredoeurópskom regióne. Budapešť 7 October 2021 – Na jar 2021 B+N Referencia Zrt. odkúpila od ISS Group jej pobočky v Českej republike, Slovensku, Rumunsku a Maďarsku. Týmto krokom sa maďarská spoločnosť stala jedným z najväčších poskytovateľov facility služieb v regióne. Ako logické pokračovanie tejto expanzie zakúpila spoločnosť 100% podielu pobočky ISS v Slovinsku.

Touto akvizíciou aktivity B+N Referencia Zrt. pokrývajú takmer celý Stredoeurópsky región a stala sa vedúcim poskytovateľom facility služieb v regióne. Ďalšia medzinárodná expanzia je pokračovaním doposiaľ dosiahnutých úspechov. Za dve desaťročia sa spoločnosť stala lídrom na vysoko konkurenčnom trhu v Maďarsku. Už roky je stabilným hráčom v rebríčku 500 maďarských spoločností s najvyšším obratom. Za posledných pár rokov obrat stabilne rástol a v roku 2019, s obratom 36 miliárd HUF, dosiahla zisk po zdanení vo výške 4 miliárd HUF. Medzi jej klientov patria okrem verejných inštitúcií aj klienti z prestížnych korporátnych firiem. Akvizícia, uskutočnená na jar 2021 týkajúca sa štyroch kľúčových krajín v regióne znamenala ďalší míľnik v rozvoji spoločnosti. Za uplynulcýh šesť mesiacov B+N Referencia Zrt. úspešne odovzdala svoje znalosti a skúsenosti do ostatných krajín v regióne.

ISS Group, založená v Kodani v roku 1901, je jedným z celosvetovo najväčších poskytovateľov facility služieb. Ako hlavný hráč na trhu a s viac než 400.000 zamestnancami dodáva svoje služby tisícom klientov po celom svete. K hlavným službám patrí upratovanie, technická správa, catering a security. V roku 2018 skupina oznámila zámer predať a opustiť trh v 13 krajinách, vrátane vyššie zmieňovaných, aby sa mohla zamerať na hlavné trhy a dosiahnuť svoje strategické ciele. Predaj pobočiek v Strednej a Východnej Európe je súčasťou tohto procesu.

“Za posledných šesť mesiacov sa B + N Referencia Zrt. stala z lokálneho lídra na trhu významným a nepostrádateľným hráčom v regióne. Potvrdili sme, že vedomosti, skúsenosti a odbornosť našich kolegov zaručuje náš úspech na medzinárodnom trhu. Som presvedčený, že vďaka úspešnej akvizícii v Maďarsku, Českej republike, Slovensku a Rumunsku sa staneme hlavným hráčom facility managementu aj v Slovinsku.“ Zväčšovaním firmy sa zvyšuje aj efektivita nákladov a väčšie objemy služieb nám dávajú konkurenčnú výhodu oproti menším hráčom na našich trhoch. Vďaka tejto transakcii sa počet zamestnancov B + N Referencia Zrt. zvýšil o viac ako 10.000 „- povedal Ferenc Kis-Szölgyémi, CEO. A dodal: „Naším kapitálom sú všetky robotnícke pozície. Robotnícke profesie v Európe sa náborujú predovšetkým zo Strednej a Východnej Európy a tak som presvedčený, že významná regionálna pracovná sila zvýši našu konkurencieschopnosť v Západnej Európe. Plánujeme využiť túto konkurenčnú výhodu v ďalšej expanzii do budúcnosti.“

So vstupom B + N Referencia Zrt. na tieto trhy si môžu byť klienti ISS istí, že vysoká kvalita služieb z minulosti bude pokračovať a ďalej sa rozvíjať v celom portfóliu facility služieb aj na trhu v Slovinsku.

Spoločnosť je lídrom na trhu v Maďarsku v oblasti facility managementu. Má viac ako dvadsať rokov skúseností a znalostí, certifikáty ISO v rôznych oblastiach. Lokálna klientela zahŕňa významných hráčov z korporátnej sféry a business sektora.

B + N Referencia Zrt. vyváža výnimočnú odbornosť, vysokú kvalitu služieb, zákaznícku orientáciu, transparentné a flexibilné služby a rýchly proces rozhodovania, ktoré sú známe z Maďarska, do celého regiónu. To všetko zaručuje vysokú kvalitu služieb pre potenciálnych klientov aj v Slovinsku. Spoločnosť je tiež optimistická ohľadom ďalšej expanzie: ako 100% maďarská firma pozná a rozumie trhu v Strednej a Východnej Európe, svetovému biznisu a ekonomickému prostrediu.

B + N Referencia Zrt. verí, že sa automatizácia a robotizácia stane výrazne dôležitejšou v sektore facility managementu, rovnako ako v ostatných sektoroch, ktoré sú závislé na manuálej práci a vyžadujú veľké ľudské zdroje. Preto okrem neustáleho rozvoja služieb  vkladá veľké úsilie do technologických inovácií. Medzi maďarskými poskytovateľmi facility služieb je jediná s vlastným centrom výskumu a vývoja, ktoré zamestnáva 15 ľudí. Naše automatizované riešenia vyvinuté v Maďarsku sú dostupné aj pre zahraničných partnerov. Ako príklad možno uviesť autonómny upratovací priemyselný robot, ktorý bol uvedený na trh v roku 2019, alebo mobilný UV dezinfekčný prístroj vyvinutý v roku 2020.

Každý má právo na zdravé a lepšie životné prostredie, ako doma tak v práci. Spoločnosť pracuje tak, aby toto vytvárala a udržiavala, ako hovorí jej slogan: „Usilujeme sa o zdravé životné prostredie a lepší svet!“. Desaťročia našich skúseností, znalostí a záväzkov overili, že to nie sú len prázdne sľuby. Náš denný business je založený na spokojnosti zákazníkov, čo dosahujeme cez vysoko kvalitné služby.

Prevod vlastníctva bol schválený Slovinskou agentúrou ochrany hospodárskej súťaže (CPA).

B + N Referencia Zrt. má za svoju misiu v sociálnej oblasti zvýšenie povedomia o dôležitosti upratovacích prác a aktívne podporuje jej uznanie naprieč regiónom s viac ako 7.000 upratovacích pracovníkov v regióne. Ocenenie manuálnej práce je základnou hodnotou spoločnosti. Vďaka tomu v roku 2020 zaviedla kampaň „Rozhliadni sa a sleduj“, ktorá má za cieľ zvýšiť sociálne povedomie o upratovacích pracovníkoch. Kampaň má zabezpečiť to, aby títo pracovníci vykonávajúci tieto dôležité činnosti dostali ohodnotenie, ktoré si zaslúžia. B + N Zrt. iniciovala tieto zmeny aj na nových trhoch. Spoločnosť sa bude usilovať v Slovinsku, rovnako ako v ostatných krajinách regiónu, o udržanie a ohodnotenie všetkých lokálnych zamestnancov.