Novinky

Dr. Ágnes Ősz: Projekt uv dezinfekcie sme zahájili už pred pandémiou

Znížili sa alebo zvýšili náklady na facility management v období covidu? Čo ukazujú dáta? Čo môžeme očakávať od riešení v oblasti zdravia a hygieny na realitnom trhu a čo to znamená v praxi, to bola téma diskutovaná odborníkmi na štvrtom zasadnutí FM & Hybrid Office. Akcie sa zúčastnila aj Dr. Ágnes Ősz, výskumná pracovníčka B+N.

Pracovná skupina LEO Benchmarking je pracovná skupina pre zber a spracovanie dát spoločnosti LEO FM, ktorej hlavnými produktmi sú porovnávací výskum a index sentimentu,  ktorý skúma dopad  COVIDu  na  FM. Index sentimentu je meradlom zmeny výnosov (30 %), EBITDA (50 %) a počtu zamestnancov (20 %) oslovených spoločností a meria taktiež úroveň nesplatených dlhov.

Pri pohľade na výsledky bol v číslach zreteľný minuloročný veľký strach, ale očakávania sa v 3. štvrťroku minulého roku zmenili na pozitívne. LvKVI je toho doplnkom, zaoberal sa tým, čo bolo vidieť v predchádzajúcom mesiaci. Celkovo vidíme, že došlo k vnútornému balansovaniu v dôsledku vplyvu preventívnej údržby súvisiacej s Covidom, ale počas epidémie nedošlo k žiadnej podstatnej zmene, takže možno povedať, že sa jedná o jedno z najbezpečnejších priemyselných odvetví. „Porovnávací prieskum má teraz vzorku viac ako 1 000 nehnuteľností a súbor otázok je zoznam vypracovaný v roku 2013 na základe medzinárodných štandardov, ktorý je vždy doplnený aktuálnou otázkou,“uviedol László Kuczogi, výkonný riaditeľ spoločnosti K-EP štúdií a čestný člen LEO.

ÁGNES ŐSZ, VÝZKUMNÁ PRACOVNÍČKA B+N: CIEĽOM JE, ABY SME BOLI SCHOPNÍ PREDPOVEDAŤ ŠÍRENIE EPIDÉMIE Z PATOGÉNOV. NÁSTROJE NA TO UŽ EXISTUJÚ

Už pred pandémiou sme zahájili projekt UV dezinfekcie, vytvorili sme UV zariadenia na dezinfekciu povrchu a zaviedli zariadenia na dezinfekciu vzduchu. Aj keď sa neustále snažíme zlepšovať, pandémia zmenila aj naše aktivity. Roboty sme začali vyvíjať už pred pandémiou, ale budovy nie sú vždy vhodné pre ich využitie, a preto je dôležité, aby sa správcovia zariadení podieľali už na návrhu budov.

Objavili sa bezobsluhové dezinfekčné roboty, nie kvôli nedostatku pracovných síl, ale kvôli zvýšeným hygienickým požiadavkám, ktoré môžu nahradiť generátory ozónu. Cieľom je byť schopní predpovedať šírenie epidémie z patogénov a nástroje na to už existujú, povedala Dr. Ágnes Ősz, výskumná pracovníčka B + N Referencia Zrt.

Prečítajte si celý článok o portfolio.hu