Novinky

Konferencia o stavebníctve 2022: udržateľnosť budov je stále dôležitejšia

V roku 2022 organizuje Porfolio už štvrtýkrát konferenciu ‚Stavebníctvo 2022‘, v Budapešti. Exkluzívna udalosť maďarského stavebníctva. B+N Reference Zrt. zastupoval Fit-out Director Péter Puskás.

O konferencii

Efektivitu stavebníctva neurčujú iba projekty realizované v očakávanej kvalite a včas, ale aj množstvo faktorov, vrátane širšieho ekonomického prostredia, inovácií, regulačného prostredia, dostupnosti, alokácie EU fondov alebo štátom riadené rozvojové projekty. Rovnako ako v mnohých iných odvetviach je aj tu vážnym problémom nedostatok pracovných síl, cena a dostupnosť surovín a problémy dodávateľského reťazca.

Potenciál digitalizácie a inovácií

Okrem útrap, účastníci zdôraznili tiež výzvy: potenciál digitalizácie a inovácie, ohľaduplnosť k životnému prostrediu, inžinierske a technologické vynálezy a priemyselné trendy.

Oblieknutie do nového kabátu

V jednej z najzaujímavejších panelových diskusií s názvom „Fit-out – nové oblečenie na starom ráme, tajomstvo udržateľnosti“. Riaditeľ fit-outu Péter Puskás povedal, že zamestnanci B+N Referencia Zrt. vykonali, na projekte renovácie nemocnice, energetickú účinnosť a estetické vylepšenia v 200 budovách, 17 nemocníc v Budapešti, počas 546 dní a v priebehu 2 miliónov pracovných hodín. Pre porovnanie uviedol, že výstavba takého objemu by trvala 8 rokov. Zdôraznil tiež, že nemocnice normálne fungovali a starostlivosť o pacientov počas rekonštrukcie nebola nijako narušená, a to uprostred pandémie Covid. Náklady na zlepšenie energetickej účinnosti sa vrátia do 4 až 5 rokov a nemocnice môžu ušetriť 30% ročne. Vzhľadom na ochranu životného prostredia zdôraznil: udržateľnosť budov je pre nájomcov aj vlastníkov stále dôležitejšia, a preto je potrebné im pri výstavbe či rekonštrukcii venovať pozornosť.

Podľa Pétera Puskáse je najväčšou výzvou súčasnej situácie dodržať dohodnuté náklady. V posledných 2 rokoch bolo naozaj ťažké zohnať potrebné materiály. Pri realizácii je tiež jedným z najkritickejších bodov zaistiť dostatok času zo strany nájomcov a vlastníkov na prípravu investičného projektu.