Novinky

Ferenc Kis-Szölgyémi: “O našich zamestnancov sa dobre staráme”

Spoločnosť Portfólio zorganizovala 15. septembra 2021 konferenciu s názvom „Property Investment Forum“ v Budapešti. Jedna z najzaujímavejších panelových diskusií Real Estate Summitu 2021 bola na tému trh kancelárií v období po pandémii. Tejto diskusie sa zúčastnil aj pán Ferenc Kis-Szölgyémi, CEO spoločnosti B + N.

Poprední znalci z oblasti diskutovali, okrem iného, ​​či sa osobný priestor pre zamestnancov zväčší, ako sa bude líšiť pôvodné vybavenie od nového a aké budú požiadavky na adaptáciu od nájomcov.

Podľa pána Ferenc Kis-Szölgyémi, CEO spoločnosti B + N, je jedným zo zásadných problémov v tejto oblasti nedostatok pracovnej sily vo facility management. Je veľmi ťažké konkurovať mzdám v tejto oblasti v Západnej Európe. Takisto je poľutovaniahodné, že Maďarsko má najnižšiu úroveň miezd v regióne.

B+N VÝHĽAD DO BUDÚCNA: NÁJOMCOVIA KANCELÁRIÍ OČAKÁVAJÚ VYŠŠIU KVALITU HYGIENY

Pozitívny vývoj posledných rokov, ako uvádza, je, že nájomcovia kancelárií očakávajú od dodávateľov služieb vyšší štandard a kvalitu v oblasti hygieny, čiastočne ako dôsledok dopadu pandémie. Navyše nájomcovia významne navyšujú priemerný priestor pre zamestnancov na 12-14 m2 vo svojich kanceláriách. A to preto, že zamestnanci potrebujú viac priestoru.

PRÁCA Z DOMU “OBVYKLE” NEFUNGUJE VO FACILITY MANAGEMENTE

Ohľadom problému či home office, kancelária alebo hybridný model Ferenc Kis-Szölgyémi podotkol, že v oblasti facility managementu nie je práca z domu možná. Upratovacie práce, opravy a renovácie nemôžu byť vykonávané z domova. Z jeho pohľadu dlhodobo bude väčšina firiem potrebovať prítomnosť v kanceláriách. Zdôraznil, že podmienky pre prácu z domu v mestských oblastiach a v jeho krajine nevytvárajú ideálne možnosti pre trvalý home office.

SÚČASNOST A BUDÚCNOSŤ B+N: ZBIERAME A VYHODNOCUJEME STÁLE VIAC DÁT Z KTORÝCH ZÍSKAVAME ŠIROKÚ ŠKÁLU INFORMÁCIÍ

Jedným z hlavných trendov pre blízku budúcnosť je, že manažéri vo facility managemente sa veľmi dobre starajú a dbajú o svojich zamestnancov. Ďalej dodal, že „Jedným z faktorov je, že meriame stále viac vecí. Zbierame dáta z ktorých získavame veľa informácií, napríklad o zložení vzduchu. To je pravdou ako pre kancelársky trh, tak aj pre verejnú dopravu a letisko.

B + N poskytuje upratovacie služby a dezinfekciu v mnohých nemocniciach v Budapešti i mimo nej. Eliminácia rizík infekcie v zdravotníckych zariadeniach je a bude stále jednou z najvýznamnejších výziev. Táto potreba a očakávanie zdravého prostredia sa preleje aj do trhu kancelárií „, povedal Ferenc Kis-Szölgyémi na Property Investment Forum.