Novinky

“Creating Better Places” v poľskej dcérskej spoločnosti B+N

Jedna z popredných konferencií poľského FM sektora sa nedávno konala vo Varšave. Prezentácie podujatia organizovaného Poľskou radou pre správu budov pod názvom „Creating Better Places“ sa dotkli tém a problémov, ktoré sú v súčasnosti považované za najdôležitejšie. Manažéri INWEMER, poľskej dcérskej spoločnosti B+N Referencia Zrt. sa tejto konferencie taktiež zúčastnili.

Hlavnými témami boli: nové trendy na trhu s nehnuteľnosťami, hybridné pracovné modely, redefinícia kancelárie, udržateľnosť, ochrana životného prostredia, čistenie a technická údržba nehnuteľností.

Návrat zamestnancov do kancelárií nás prinútil zamyslieť sa nad tým, ktoré miestnosti zamestnanci najviac oceňujú a ktoré budovy budú „dobrým miestom pre šťastné komunity“.

Odborníci na konferencii poukázali na to, že jedným z jednoznačných trendov kancelárskeho trhu je rastúci dopyt po moderných, dobre udržiavaných kancelárskych priestoroch.

Trh poľských FM služieb

Na tomto podujatí Poľská rada pre správu budov prvýkrát predstavila výsledky svojho výskumu s názvom „Trh poľských FM služieb“. Z prieskumu vyplynulo, že napriek obmedzeniam a ťažkostiam, ktoré spôsobil Covid, sektor FM rastie a trhová hodnota FM služieb v Poľsku rastie spolu s ním.

Jednou z kľúčových tém konferencie bola ESG, ktorá bude v súlade s príslušnou smernicou EÚ, pre finančný sektor povinná.