Novinky

Udržateľnosť zostane prioritou správy budov v roku 2022

B+N CZECH REPUBLIC FACILITY SERVICES S.R.O  prezentuje svoj pohľad na nadchádzajúci rok z pohľadu globálneho trendu udržateľnosti a prioritizácie služieb klientom.

Spoločnosti zaoberajúce sa facility managementom i naďalej usilovne pracujú na zmiernení dopadu pandémie na stranách zákazníka, od podpory zamestnancov v zdieľaných priestranstvách až po udržiavanie prevádzkyschopnosti dôležitých budov. S blížiacim sa dvojročným výročím prvej vlny pandémie sa však sektor FM posunul nad rámec svojich zavedených možností a prispôsobil sa zmene spôsobenej Covid-19. Zameral sa na budúcnosť – najmä vymýšľanie stratégií udržateľnosti. Splnenie troch pilierov udržateľnosti ,,ľudia, planéta a zisky“ vyžaduje, aby spoločnosti poskytujúce FM služby a ich klienti spolupracovali, pomohli znížiť emisie uhlíka, zlepšili pohodu zamestnancov a podporili ako miestnu ekonomiku, tak dodávateľský reťazec. S týmito výzvami súvisí skutočnosť, že FM musí ísť nad rámec parametrov spoločenskej zodpovednosti.

Organizácie, odvolávajúce sa na svoje hodnoty, musia teraz pracovať na zlepšení svojich hodnotení v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia, a zavádzajú udržateľnosť na mieste, ako interne tak externe. Napriek tomu, hoci sa prevažná väčšina FM spoločností hlási k uhlíkovej neutralite, pretrvávajú určité medzery, ako je neschopnosť merať ciele udržateľnosti.

´´B+N za posledný rok dosiahla určitý pokrok vo vybudovaní udržateľnejšieho systému správy budov. Klienti tak môžu využiť náš know-how ako nástroj, ktorý im pomôže pochopiť hodnotu zlepšovania ich výsledkov v oblasti udržateľnosti a umožní zakotviť udržateľnosť v dodávateľskom reťazci nimi požadovaných služieb. ,,. povedal Libor Holík, CEO B+N CZECH REPUBLIC FACILITY SERVICES S.R.O

Technologické inovácie, ktoré pomáhajú merať kvalitu FM služieb (napr. Ako často a dôkladne je upratovaná plocha) ponúka obyvateľom budovy prístup k najnovším aplikáciám, ktoré pomáhajú zlepšiť ich užívateľskú skúsenosť. 

V nadchádzajúcom roku bude sektor FM tvrdo pracovať na splnení cieľa uhlíkovej neutrality pri prijímaní najúčinnejších metód hospodárenia s energiou a odpadom/recykláciou. To všetko pri zaistení toho, aby organizácie zostali funkčné a širšia ekonomika solventná.

Nech už pandémia prinesie akýkoľvek ďalší zvrat a obrat, udržateľnosť vo všetkých podobách zostane základným kameňom pôsobnosti FM.