Novinky

Property forum juhovýchodnej európy v Bukurešti

Na „South East European Property Forum“ organizovanom v Bukurešti zhodnotili experti situáciu ovplyvnenú pandémiou Covid-19. Našu spoločnosť zastupovala Angelica Pantilie, generálna riaditeľka B+N Rumunsko, na panelovej diskusii „Späť do kancelárií – nové stratégie na pracoviskách“.

Moderátor zahájil diskusiu položením zásadných otázok, ktoré ľudí najviac zaujímajú: „Ako budú spoločnosti v budúcnosti organizovať hybridné pracovné modely?“ alebo „Ako budú kombinovať home office a prácu v kancelárii?“

Hybridné usporiadanie práce závisí od viacerých faktorov, ako je vzdialenosť medzi domovom a kanceláriou, alebo ako je zaistená bezpečnosť práce v kancelárii. Spoločnosti musia zvážiť výhody a nevýhody práce na diaľku. Získavajú čas, pretože zamestnanci nemusia cestovať, čo tiež znamená úsporu nákladov. Nemôžete ale najímať nových zamestnancov v rámci dohôd o práci na diaľku. Medzi ďalšie nevýhody patria negatívne dopady na tímovú prácu, spoluprácu, pocit spoločného úspechu a sociálnej interakcie medzi kolegami. To sú faktory, ktoré nemôžete – a nemali by ste – vyradiť z každodennej rutiny.

Veľmi dôležitým faktorom je samozrejme podiel očkovaného personálu. A nemožno opomenúť mix nájomcov kancelárskej budovy, rôzne typy spoločností alebo firemné kultúry.

B+N POSKYTUJE SVOJE SLUŽBY MIMORIADNE ROZMANITÉMU PORTFÓLIU NEHNUTEĽNOSTÍ V REGIÓNE

Angelica Pantilie uviedla, že B+N poskytuje svoje služby extrémne rozmanitému portfóliu nehnuteľností v regióne. Je úplne prirodzené, že v prípade veľkého množstva firiem pôsobiacich v rôznych odvetviach sa deň čo dňa stretávate s rôznymi prístupmi. Kancelársky trh je úplne odlišný od výrobného sektora alebo logistiky. V druhom prípade nemožno ani hovoriť o práci na diaľku. V súčasnosti je 30 % kancelárskych zamestnancov v Rumunsku fyzicky prítomných na svojom pracovisku.

Dodala tiež, že okrem ľudských pohľadov na problematiku to vyžaduje aj veľa pracovných jednaní, pretože každý by chcel v piatok alebo pondelok pracovať z domu a predĺžiť si tak víkend. Za takéto opatrenia sú spoločne zodpovední zamestnanci aj zamestnávatelia. Nadnárodné spoločnosti o tom budú pravdepodobne rozhodovať centrálne, zatiaľ čo menšie, flexibilnejšie subjekty, to budú považovať za lokálnu záležitosť.

B+N RUMUNSKO: NEDOSTATOK PRÍTOMNOSTI V KANCELÁROCH POČAS PANDÉMIE NIKDE NEZNAMENAL STRATU BiZNiSU

Pokiaľ ide o hybridné pracovné schémy, relevantnou otázkou presahujúcou kancelársky trh je, či spoločnosť platí za čas zamestnancov, teda 8 hodín denne, alebo za ich výkon, teda odvedenú prácu. V Rumunsku niekoľko veľkých bánk začalo nasledovať druhú cestu.

Generálna riaditeľka spoločnosti B+N Rumunsko k tomu uviedla: Svet bol prekvapený zistením, že nedostatok prítomnosti počas pandémie takmer nikde nezastavil podnikanie; efektivita práce sa neznížila. Väčšina projektov prebiehala hladko.

Modely založené iba na práci na diaľku však podľa nej nemožno dlhodobo udržať, pretože existuje riziko, že firemnú kultúru a hodnoty nemožno zachovať bez osobných stretnutí, tímovej práce a pocitu spoločného úspechu. To je jedna z najdôležitejších otázok našej súčasnosti a blízkej budúcnosti.

ANGELICA PANTiLIE: BOLI TO MESIACe BOOMU IT A TECHNOLÓGIÍ

Účastníci diskusie uviedli, že vznik nutnosti práce na diaľku je dobrým biznisom pre celý stredoeurópsky región, vrátane Rumunska, kde sa medzinárodným klientom ponúka mnoho kancelárskych priestorov, a to nielen v Bukurešti, ale aj v ďalších mestách.

Angelica Pantilie vysvetlila: toto obdobie bolo svedkom rozmachu IT a technológií a boli vyvinuté nové komunikačné platformy pre tých, ktorí pracujú z domu.

B+N priniesla na trh priekopnícke riešenia, ako je vlastný čistiaci robot alebo tzv. procedúra sekvenovania génov zameraná na detekciu infekcií a výrazné obmedzenie ich šírenia, pretože, ako všetci vieme, krízy sú vždy zdrojom nových riešení a kreativitu.