Novinky

Ďalšie prestížne vyznamenanie pre B+N

Petra Nikolic, generálna riaditeľka B+N Slovinsko, získala ocenenie „Podnikateľka roka“ od Slovinskej obchodnej a priemyselnej komory za vysoko efektívne riadenie spoločnosti. Pani Nikolic bola ocenená v rámci „Dňa podnikateliek“, ktorý organizovala Slovinská obchodná a priemyselná komora v rámci série akcií „We Are the Next Generation“, ktoré zaviedla Európska komisia.

Na „Dni podnikateliek“, ktorý sa tento rok konal prvýkrát, bolo predstavených niekoľko spoločností riadených ženami v úlohe generálnych riaditeliek. Prítomným bola pripomenutá dôležitosť diverzity, tolerancie a rodovej rovnosti vo svete biznisu. Zdôraznené boli aj osobitné charakteristiky spoločností riadených ženami.

„ŽENA PODNIKATEĽkA ROKA“ V SLOVINSKU: PETRA NIKOLIC

Skupina spoločností B+N je naozaj hrdá na to, že si slovinská generálna riaditeľka vyslúžila prestížne ocenenie tejto priekopníckej iniciatívy.

B+N

B+N Referencia Zrt., vedúca spoločnosť v oblasti Facility manažmentu v Maďarsku, prevzala v roku 2021 obchodné záujmy skupiny ISS v Českej republike, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku a Slovinsku. Týmto krokom sa maďarská skupina spoločností stala jednou z kľúčových spoločností v oblasti Facility managementu, pokrývajúca takmer celý región. S viac ako 10 000 zamestnancami je spoločnosť prítomná v piatich krajinách a poskytuje služby svojim zákazníkom na 6 745 miestach a ploche takmer 10 miliónov metrov štvorcových. Ročne generuje výnosy vo výške 285 miliónov EUR.

„Sme hrdí na to, že na základe nášho úspechu na trhu v Maďarsku môžeme využiť naše odborné znalosti a skúsenosti, ktoré sme získali za viac ako 20 rokov, na podporu regionálnej expanzie. Treba však zdôrazniť, že od prevzatých spoločností sa možno mnohému naučiť,“ povedal Ferenc Kis-Szölgyémi, generálny riaditeľ skupiny B+N Referencia Zrt.