Novinky

B+N získala v Slovinsku prestížne ocenenie

Slovinská dcérska spoločnosť B+N nedávno získala certifikát „Spoločensky zodpovedný zamestnávateľ“. Toto prestížne ocenenie sa udeľuje spoločnostiam, ktoré pôsobia v Slovinsku a reprezentujú spoločensky zodpovedné myslenie a konanie nielen vo svojich princípoch, ale aj v každodennej praxi.

Certifikát, ktorý bol udelený B+N Slovinsko pokrýva 4 kľúčové oblasti v súvislosti s ľudskými otázkami, čo znamená, že spoločnosť preukázala vynikajúce výsledky v organizačnom manažmente, rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, medzigeneračnej spolupráci, ako aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

B+N certifikát

B+N certifikát

Petra Nikolič, generálna riaditeľka B+N Slovinsko, zdôraznila: „Je pre nás veľkým potešením a sme naozaj poctení, že nám hodnotiaca komisia dala pozitívnu spätnú väzbu v každom ohľade. Som presvedčená, že kľúčom k úspechu spoločnosti z dlhodobého hľadiska v 21. storočí je starostlivosť o zamestnancov v dennodennej praxi. Pre našu operatívu je to prirodzené.“