Novinky

B+N referencia zrt. zahájila medzinárodnú expanziu

Spoločnosť B+N Referencia Zrt. odkúpila podiely ISS Group v Strednej a Východnej Európe

 Vďaka tejto medzinárodne významnej akvizícii sa stala maďarská skupina jedným z lídrov medzi dodávateľmi komplexných služieb Facility Managementu v regióne. Táto transakcia zahŕňa pobočky v Rumunsku, Českej republike, Slovensku a Maďarsku. Táto expanzia tiež predstavuje významný krok z pohľadu celej maďarskej ekonomiky.

ISS Group, založená v Kodani v roku 1901, je jedným z celosvetovo najväčších dodávateľov služieb Facility Managementu. S viac než 400.000 zamestnancami dodáva služby tisícom klientov vo svete a je dominantným hráčom na trhu. V roku 2018 ISS Group oznámila plánovaný predaj svojich aktivít v 13 krajinách a tým dosiahnuť svoj strategický cieľ upevniť svoje zameranie na kľúčových zákazníkov na vybraných trhoch. Predaj spoločností ISS v Strednej a Východnej Európe je súčasťou  tohoto procesu. Štyri hlavné pobočky v regióne generujú celkový obrat 70 miliónov EUR ročne a zamestnávajú cez 4.000 zamestnancov.

B N Referencia Zrt. Vďaka tejto akvizícii dosiahla ďalší významný krok vo svojom rozvoji. Stala sa regionálne dominantným dodávateľom služieb Facility Managementu. Medzinárodná expanzia je logickým krokom spoločnosti, ktorá stavia na svojom doterajšom úspechu. Počas dvoch dekád sa stala lídrom na veľmi konkurenčnom trhu v Maďarsku. Mnoho rokov je spoločnosť stabilným členom a zaraďuje sa medzi 500 najvýznamnejších spoločností na trhu. V posledných rokoch obrat významne rastie a dosiahol 36 miliárd forintov v roku 2019 a zisk po zdanení predstavoval 4 miliardy forintov. Hlavnou činnosťou spoločnosti je dodávanie upratovacích služieb, technickej správy, cateringu a bezpečnostných služieb. Klientelu tvoria ako predné korporátne firmy, tak i štátny sektor v Maďarsku.

„Obor Facility Managementu je postavený na objemoch služieb: nákladovo efektívne navyšovanie týchto objemov, kedy administratívna časť zázemia toľko nerastie. Preto sú veľké objemy konkurenčnou výhodou oproti menším hráčom na trhu. Počet zamestnancov B+N Referencia Zrt. vďaka akvizícii presiahol 10,000. ”- uvádza Ferenc Kis-Szölgyémi, CEO B+N Referencia Zrt., a dodáva: „Naším kapitálom je robotnícka základňa. Robotnícke profesie v Európe pochádzajú často zo Strednej a Východnej Európy a ja som presvedčený o tom, že významná základňa regionálnej pracovnej sily tiež zlepší schopnosť našej konkurencie v Západnej Európe.

Vstupom B+N Referencia Zrt. na trh môžu byť klienti ISS uistení o tom, že vysoká kvalita dodávaných služieb bude udržaná a ešte ďalej rozvíjaná naprieč celým portfóliom služieb Facility Managementu.

Spoločnosť je lídrom na trhu Facility Managementu v Maďarsku. Má 20 rokov vedomostí a skúseností, pracuje v rôznych oblastiach na základe ISO certifikácie. Medzi lokálnych zákazníkov patria prominentní hráči v podnikovej a obchodnej sfére.

B+N Referencia Zrt. poskytuje výnimočnú odbornosť, vysoko kvalitné služby, zákaznícku orientáciu, transparentné a flexibilné služby vrátane rýchleho procesu rozhodovania, čo je charakteristické pre maďarskú spoločnosť i pre celý región. Zaistíme tak vysokú kvalitu služieb pre budúcich zákazníkov na všetkých nových trhoch. Spoločnosť je optimistická ohľadom ďalšej expanzie, vďaka svojim nepochybným znalostiam, a keďže je 100% vlastnená Maďarským vlastníkom, je dobre známa na trhu v Strednej a Východnej Európe, v medzinárodnom obchode a ekonomickom prostredí.

B+N Referencia Zrt. verí, že automatizácia a robotizácia bude hrať čoraz dôležitejšiu úlohu v oblasti Facility Managementu, rovnako ako v iných oblastiach, kde je veľký podiel ľudských zdrojov. Preto, navyše k neustálemu zlepšovaniu svojich služieb, kladieme veľký dôraz na inovácie v oblasti technológií. Iba B+N Referencia Zrt., spomedzi dodávateľov služieb v Maďarsku, má svoje vlastné oddelenie výskumu a vývoja, kde zamestnáva 15 odborníkov. Inovatívne automatizované riešenia teraz budú k dispozícii aj pre našich nových zahraničných partnerov. Ako príklad uvádzame interne vyvinutý autonómny upratovací robot, uvedený na trh v roku 2019 alebo zariadenia pre UV dezinfekciu vyvinuté v roku 2020.

Každý má nárok na zdravé a príjemné životné prostredie, ako doma, tak aj v práci. Spoločnosť pracuje tak, aby toto tvorila a udržiavala, čo je vyjadrené v jej slogane: „Pracujeme tak, aby bol svet lepší“. Nie je to len prázdna fráza, máme to podložené desaťročiami skúseností, poznatkov, odbornosťou a záväzkami. Základom našich každodenných činností je spokojnosť klientov dosiahnutá vysokou kvalitou našich služieb.

Prevod vlastníctva nadobudol účinnosť od apríla 2021, okamžite po podpise zmluvy, okrem Maďarska, kde prevod podliehal schváleniu protimonopolného úradu, k čomu došlo koncom apríla 2021.

Poslaním B+N Referencia Zrt. v sociálnej oblasti je zvýšiť povedomie o význame ľudskej manuálnej práce v upratovacej oblasti a bojovať o jej uznanie, keďže zamestnáva 4.100 upratovacích pracovníkov v Maďarsku. Ocenenie manuálnej práce patrí k základným hodnotám spoločnosti. V súvislosti s tým sme uviedli v roku 2020 kampaň „Notice“ cielenú na sociálne uznanie tejto práce. V kampani sme zameriavali pozornosť na hodnotnú prácu upratovacích pracovníkov s cieľom, aby získala zodpovedajúci rešpekt. B+N Referencia Zrt. chce tento prístup aplikovať aj na nové trhy. Snahou je maximálne možné udržanie a ocenenie všetkých lokálnych pracovníkov – rovnako ako v Maďarsku.