Novinky

B+N REFERENCIA ZRT. NA KONFERENCII „PROPERTY X“

Konferenciu „Property X“ usporiadalo Portfólio v Balatonfüred v dňoch 8. – 9. júna 2022. Svetový trh s nehnuteľnosťami prechádza historickými zmenami, ktoré vyžadujú komplexné riešenia, preto sa konferencia dotkla aktuálnych tém, ako sú tradičné a flexibilné kancelárske riešenia, facility management, dopady a pohľady stavebníctva na domáci realitný trh. Jeden z účastníkov diskusie s názvom „Ako zareaguje trh facility managementu na najväčšie výzvy a vysoké ceny energií?“ bol Csaba Szij, zástupca generálneho riaditeľa B+N Referencia Zrt.

Povedal: Povinnosťou facility managementu je prevádzkovať systémy a zariadenia danej nehnuteľnosti na čo najefektívnejšej úrovni a predkladať návrhy na zlepšenie energetickej účinnosti budovy. B+N Referencia Zrt. vie vďaka svojim skúsenostiam a aktivitám ponúknuť rôzne príklady riešení. Je veľmi dôležité, aby projektant a investor kontaktovali správcovskú spoločnosť už vo fáze návrhu projektu stavby, pretože práve manažér môže mať najlepší pohľad na optimalizácie a rôzne riešenia dopravy. Tieto dva typy činností musia byť riešené ako jeden systém.

CSABA SZIJ (B+N): ZNÍŽENIE NÁKLADOV JE MOŽNÉ REALIZOVAŤ PROSTREDNICTVOM OPTIMALIZÁCIE SPOTREBY

„Pri týchto prudko rastúcich cenách energií je spoločnou zodpovednosťou vlastníka a správcu nehnuteľnosti ukázať nájomcom, kde môžu ušetriť. Toto je vzdelávací proces, ktorý musí byť zahájený. Vzhľadom k tomu, že nemáme kontrolu nad cenami energií, dokážeme znížiť náklady optimalizáciou spotreby,“ povedal Csaba Szíj.