Novinky

B+N Reference Zrt. zrekonštruovala v rekordnom čase 17 nemocníc v Budapešti

Maďarská vláda rozhodla, v jednom zo svojich výnosov z roku 2020, o renovácii štátom financovaných verejných nemocníc zahrnutých do programu ‚Zdravá Budapešť‘. O rozhodnosti kabinetu svedčí skutočnosť, že na tento projekt bola alokovaná čiastka 60 miliárd HUF, ktorá bola neskôr navýšená o 14,8 miliárd HUF. Sme hrdí na to, že B+N vykonáva komplexné renovačné práce.

Fázy plánovania a realizácie boli koordinované Riaditeľstvom pre verejné zákazky a zásobovanie. Cieľom rekonštrukcie bolo zabezpečiť, aby nemocnice spĺňali aj tie najprísnejšie odborné požiadavky a výzvy 21.storočia. Zamestnanci spoločnosti B+N, zaoberajúci sa odbornými a logistickými výzvami, vykonali od septembra 2020 energetickú účinnosť a estetické vylepšenia na celkovej ploche 300 000 v 200 budovách, 17 nemocníc v Budapešti, za 2 milióny pracovných hodín počas rekordných 546 dní v období od septembra do marca 2022.

A B+N Referencia Zrt. rekordidő alatt újított meg 17 budapesti kórházat

B+N Reference Zrt. – komplexné renovačné práce

Rekonštrukcia zahŕňala množstvo procesov: maľovanie, výmenu povrchových krytov, rekonštrukciu sociálneho zariadenia, vykurovania a elektrických sietí, výmenu dverí a okien a inštaláciu optických sietí.

Na všetkých operačných sálach, zahrnutých do projektu, bolo kompletne vyčistené vzduchotechnické potrubie a na množstve operačných sál bola vykonaná generálna oprava vzduchotechnického zariadenia. U niektorých ústavov bola okrem vnútorných vylepšení potrebná aj externá renovácia.

A B+N Referencia Zrt. kórházfelújítás

Niekoľko desiatok rokov zaostávania sa nám, pri zariadeniach zaradených do projektu, podarilo dohnať v rekordnom čase. Výsledkom je, že sme opäť predviedli odbornosť, znalosti a skúsenosti B+N Referencia Zrt. v oblasti komplexných rekonštrukčných prác.

Renovácia nemocnice – zlepšenie energetickej účinnosti, výrazné úspory

Práve vďaka zlepšeniu energetickej účinnosti môžu nemocnice dosiahnuť každoročné významné úspory.

A B+N Referencia Zrt. kórházfelújítás

Je dôležité zdôrazniť, že obdobie projektu úplne spadalo do pandémie Covid, a že práce boli koordinované tak, aby boli nemocnice plne funkčné a starostlivosť o pacientov sa v dobe rekonštrukcie nezastavila.

A B+N Referencia Zrt. rekordidő alatt újított meg 17 budapesti kórházat

Výsledok hovorí sám za seba. Sme hrdí na to, že modernizované zriadenia teraz slúžia pohodliu a bezpečiu nemocničného personálu na oveľa vyššom štandarde a estetickej úrovni.