Novinky

BLÍŽI SA ROBOTIZÁCIA UV DEZINFEKCIE

Inovácie oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti B+N Referencia Zrt. môže účinne pomôcť pri prevencii nemocničných infekcií, a tým sa môže výrazne zlepšiť bezpečnosť pacientov – hovorí Zsuzsanna Nagy, riaditeľka hygienických služieb a biologička Dr. Ágnes Ősz, vedúca výskumná pracovníčka v rozhovore pre IME (The Journal of Hungarian Interdisciplinary Medicine). 

„Schopnosť zastaviť šírenie nemocničných infekcií vo veľkej miere závisí od spôsobu a kvality dezinfekcie. Vďaka našim vynálezom bola naša sada nástrojov doplnená o prenosné UV dezinfekčné zariadenie a v budúcnosti bude pridaná aj jeho autonómna verzia. Veľkou výhodou týchto zariadení je, že nie sú vôbec náročné na prácu a zabezpečujú stálu kvalitu dezinfekcie,“ zdôraznila Zsuzsanna Nagy, riaditeľka hygienických služieb. Dodala tiež informácie k  vplyvom tohto vývoja: Technológia UV dezinfekcie v porovnaní s dezinfekciou plynmi H2O2 alebo O3 je oveľa rýchlejšia. Tu funguje dezinfekcia bez chémie a miestnosť je po skončení čistiaceho procesu ihneď k dispozícii na použitie. Navyše nie sú potrebné dlhé prípravy, na rozdiel od metód využívajúcich plyn, kde treba vzduch v miestnosti oddeliť.

DEZINFEKCIA MEDZI Ošetreniami

Zsuzsanna Nagyová nám povedala, že v pacientskych izbách, kde pacienti prichádzajú a odchádzajú a kde je vysoké riziko infekcií, bude UV robot bezpečným nástrojom. V takýchto miestnostiach je samozrejme potrebné ako prvý krok vykonať manuálne čistenie, aby sa odstránili všetky nečistoty, ktoré sú schopné blokovať UV žiarenie. Toto zariadenie funguje oveľa rýchlejšie ako dezinfekcia peroxidom vodíka alebo ozónom, ktorá trvá asi tri hodiny.

Biologička dr. Ágnes Ősz dodala: „Autonómne UV dezinfekčné zariadenie je určené na použitie najmä v nemocniciach. Keďže na rozdiel od atomizačných metód sa UV svetlo nedokáže dostať do každej malej štrbiny, najskôr sa na zmapovanie miestnosti použije 3D model. Robot bude nasledovať túto mapu, aby precestoval danú oblasť.

Výhodou UV dezinfekčného robota je, že ventilačný systém nemusí byť uzavretý a medzery okolo dvierok sa nemusia pred použitím zariadenia utesňovať.  Zariadeniu to zaberie napríklad medzi jednou procedúrou preväzovania rany a ďalšou nie viac ako pätnásť minút. Dezinfikuje povrchy, s ktorými sa pacienti dostanú do kontaktu alebo ktoré sa môžu kontaminovať počas preväzovania rán alebo vyšetrenia.

ROBOT DEZIFEKTUJE KAŽDÉ MIESTO, KDE MÔŽE PRENIKAŤ UV SVETLO

Zariadenie je založené na germicídnej schopnosti UVC svetla, ktoré pôsobí prostredníctvom genetického materiálu mikroorganizmov (vírusov, baktérií, spór a húb). Táto metóda čistí nielen povrchy, ale aj vzduch v miestnosti.

„V dôsledku žiarenia je narušená stabilita genómu, čo vedie k bunkovej smrti. UVC svetlo môže spôsobiť krátkodobé alebo dlhodobé poškodenie pokožky a očí ľudí, v dôsledku čoho je ochrana personálu nanajvýš dôležitá: počas prebiehajúcej UV dezinfekcie je potrebné dbať na to, aby všetci odišli z miestnosti “ – zdôraznila dr. Ágnes Ősz.

Celý článok o projekte B+N Referencia Zrt.’s je dostupný tu.