Novinky

Ako čistiť – NEMOCNICU: Sme experti v systémovom a efektívnom upratovaní

Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou sú celosvetovým významným problémom, ktorý každoročne postihne milióny pacientov. Tieto infekcie postihujú ako prostredie nemocníc s vysokými bezpečnostnými obmedzeniami, tak aj tie s miernejšími obmedzeniami, ale v prostredí s miernejšími obmedzeniami je miera infekcie približne dvakrát vyššia (15 zo 100 pacientov oproti 7 zo 100 pacientov). Navyše miera infekcie u určitých typov pacientov, vrátane chirurgických pacientov, pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) a novorodeneckých jednotkách, sú výrazne vyššie v podmienkach s obmedzenými zdrojmi ochrany.

Čistenie prostredia je preto základným kameňom na prevenciu a kontrolu infekcií. Je to prospešný zásah, ktorý zahŕňa čistenie a dezinfekciu prostredia spolu s ďalšími kľúčovými prvkami profesionálnych služieb, ktoré musia byť komplexné.

Aby bola činnosť čistenia prostredia účinná, musí byť realizovaná v rámci špeciálneho postupu s dokonalými čistiacimi prostriedkami a inovatívnymi prvkami, ktoré spoločnosť B+N Referencia Zrt. sama vyvíja. „ Jedná sa o súbeh niekoľkých veľmi presne špecializovaných krokov, ktoré nám umožňujú byť jednotkou vo svojom odbore“ hovorí riaditeľ spoločnosti pre Českú republiku, Libor Holík.

V rôznych zdravotníckych zariadeniach je kontaminácia prostredia významne spojená s prenosom patogénov. Výskumy preukázali, že riziko kolonizácie a infekcie pacienta sa významne zvýšilo, ak pacienti obývali miestnosť, ktorá bola predtým obsadená infikovaným alebo kolonizovaným pacientom. Preto je mimoriadne dôležitá úloha bezprostredného prostredia u pacienta – najmä povrchy okolitého prostredia v zóne pacienta, ktorých sa často dotýka alebo sú v priamom fyzickom kontakte s pacientom (ako je zábradlie, nočné stolíky a stoličky) sú ideálne na prežitie a následný prenos mikroorganizmov.

Bolo tiež zdokumentované, že niektoré patogény súvisiace so zdravotnou starostlivosťou môžu prežívať na povrchoch aj 3 mesiace. Skutočná doba prežitia patogénov sa začne líši v závislosti na faktoroch, ako je teplota, vlhkosť a typ povrchu.

Dovoľte nám zložiť toto bremeno z vašich ramien.

Našimi kvalitnými a starostlivými službami zaisťujeme poriadok a čistotu v prostredí našich zákazníkov, za čo sme získali viacero ocenení. Ponúkame dezinfekciu všetkých typov povrchov.

ISSA- Miniskills
Amsterdam2012

ISSA- Miniskills
Amsterdam2014

EuroSkills
Spa-Francorchamps2012

EuroSkills
Spa-Francorchamps2014

EuroSkills
Spa-Francorchamps2014