PRAVIDLÁ INTERNEJ SÚŤAŽE: Nápady, ktoré nezostanú len na papieri!

Cieľ súťaže:
Hlavným cieľom tejto súťaže je stimulovať tvorivé myslenie zamestnancov a motivovať ich k predkladaniu inovatívnych nápadov, ktoré povedú k zvýšeniu ziskovosti, efektívnosti pracovných procesov, spokojnosti zákazníkov či ochrane životného prostredia.

 

1. Pravidlá súťaže:
Účastníci: Súťaže sa môžu zúčastniť všetci zamestnanci spoločnosti bez ohľadu na pozíciu alebo pracovné oddelenie. Nápady je možné predkladať individuálne alebo v tímoch s maximálne piatimi členmi.

 

2. Formát dizajnu:
Nápad musí byť predložený písomne a mal by obsahovať:
• Názov nápadu
• Podrobný opis nápadu
• Očakávané prínosy pre spoločnosť
• Odhad potenciálnych nákladov a zdrojov potrebných na implementáciu
• Predpokladaný vplyv na ziskovosť, efektívnosť, spokojnosť zákazníkov alebo ochranu životného prostredia


3. Predloženie nápadu:
Svoje nápady posielajte na e-mailovú adresu benefit@bplusn.cz. Ako predmet e-mailu uveďte: „Nápady, ktoré nezostanú len na papieri“. V tele e-mailu podrobne popíšte svoj nápad, jeho ciele a tiež spomeňte zloženie realizačného tímu.

 

4. Hodnotiace kritériá:
• Originalita a inovatívnosť
• Uskutočniteľnosť a praktickosť
• Potenciálne prínosy z hľadiska ziskovosti, efektívnosti alebo spokojnosti zákazníkov

 

5. Proces hodnotenia:
V prvom kole vyberie vedenie spoločnosti päť najlepších nápadov.
V druhom kole rozhodne o víťazovi hlasovanie všetkých zamestnancov spoločnosti.

 

6. Dôležité dátumy:
Termín na predkladanie nápadov: 30. september
Vyhlásenie finalistov: 20. októbra
Hlasovanie zamestnancov a vyhlásenie víťaza: 30. októbra

 

7. Odmeny:
Finančná odmena sa vzťahuje na projekt ako celok, nie na počet ľudí, ktorí predložili návrh. Odmena bude teda vyplatená ako jedna suma, ktorá bude následne proporcionálne rozdelená medzi členov realizačného tímu.

Výška vyplatenej odmeny:

  • 1. miesto: Finančná prémia 400EUR a možnosť podieľať sa na realizácii nápad

  • 2. miesto: Finančná prémia 240EUR a možnosť podieľať sa na realizácii nápadu

  • 3. miesto: Finančná prémia 160EUR a možnosť podieľať sa na realizácii nápadu

Všetci finalisti získajú certifikát uznania, budú uvedení v firemnom bulletine a tiež dostanú možnosť podieľať sa na realizácii myšlienky.

 

8. Ďalšie podmienky:
Všetky predložené nápady sa stanú majetkom spoločnosti. Súčasne s podaním návrhu súťažiaci udelí súhlas s možnosťou verejnej prezentácie svojho nápadu v rámci spoločnosti. Táto výzva predstavuje skvelú príležitosť pre všetkých zamestnancov, aby sa proaktívne podieľali na inovačných procesoch a prispeli k ďalšiemu rozvoju spoločnosti vďaka svojim znalostiam procesov a novej perspektíve. Tešíme sa na vaše kreatívne nápady!