9 DÔVODOV PREČO SI NÁS VYBRAŤ

  • TRANSPARENTNOSŤ – automatizované, ľahko auditovateľné a pravidelne kontrolované procesy
  • SYSTÉM JEDNÉHO KONTAKTU – operatívna komunikácia prostredníctvom jednej osoby
  • PODPORA RIADENIA – optimalizácia zmluvných vzťahov a procesov
  • ODBORNÉ PORADENSTVO – v technickej oblasti
  • KVALITA ĽUDSKÝCH ZDROJOV – pre akúkoľvek prácu vyberáme najvhodnejšieho a motivovaného zamestnanca, predovšetkým z vlastných zdrojov
  • STABILITA ĽUDSKÝCH ZDROJOV – stojíme za našimi zamestnancami, z čoho vyplýva nízka fluktuácia
  • MOBILNÉ PRACOVNÉ SKUPINY – zvyšujú efektivitu našich správcov a technikov
  • ŠPECIALIZOVANÁ INŽINIERSKA PODPORA – pre plnenie konkrétnych úloh v tejto oblasti
  • SERVISNÝ TÍM – podporuje naše aktivity prostredníctvom našich partnerov a subdodávateľov